Đối tác chiến lược

Đối tác của chúng tôi gồm những chuỗi kinh doanh siêu thị, đại siêu thị và kênh cửa hàng tiện ích trải rộng chi nhánh trên khắp cả nước.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hợp tác sản xuất

NIAASK ORALCARE LLP, INDIA

AROMA AD, BULGARIA

SUPERMAX GLOBAL, INDIA